Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Ringe Gymnastikforening.

Tirsdag d.22.februar 2022 kl.19.30
Mødested gymnasternes klublokale på Tingagerskolen.
DAGSORDEN ifølge vedtægterne.
Forslag, skriftligt til formanden 7 dage før.

Formanden

Annonce bringes i Midtfyns Posten onsdag d.2.februar 2022