Generalforsamling i RG 2023

Generalforsamling i Ringe Gymnastikforening.            Tirsdag d.21.februar 2023 kl.19.30            Mødested gymnasternes klublokale på Tingagerskolen.            DAGSORDEN ifølge vedtægterne. Forslag, skriftligt til formanden 7 dage før. Formanden