Generalforsamling i Ringegymnastikforening

Aflyst på grund af Corona-situationen

           Tirsdag d.23.februar 2021 kl.19.30

Mødested gymnasternes klublokale på Tingagerskolen.
DAGSORDEN ifølge vedtægterne.
Forslag, skriftligt til formanden 7 dage før.
Bemærk: Der tages forbehold for ændringer hvis der kommer nye restriktioner.

Formanden